Omsorgslinje


1 årig utbildning där du kan välja inrikning efter första terminen.

Att arbeta tillsammans med människor inom skola och vård är kanske något som du kanske skulle trivas med? Behovet av elevassistenter och personliga assistenter är stort.

Under den första terminen studerar vi olika områden inom psykologi, pedagogik och samhällsorienterande ämnen som är relaterade till arbetet som assistent. Vi arbetar med kreativa metoder inom tex konflikthantering, genus och mångfald i skola och omsorg.

Under den andra terminen görs ett val av inriktning, antingen mot skola och elevassistent eller mot omsorg och personlig assistans.

Klicka här för mer information

Klicka här för ansökan