Halvfartskurser för daglediga
i Motala och Vadstena

För Dig som är dagledig, t.ex. ålderspensionär, egenföretagare, sjukskriven eller förtidspensionär och vill fortsätta att vara aktiv. Målsättningen med kurserna är att Du skall få nya insikter och kunskaper och fräscha upp de gamla.  Vi hoppas att du ska skall få uppleva en ökad livskvalité och en berikande social gemenskap tillsammans med andra människor med samma mål.

Det finns 4 grupper, två i Vadstena och två i Motala.

Motala äger undervisningen rum tre för- eller eftermiddagar i veckan, tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30 – 12.30 eller 14 – 17. Det ordnas också studiebesök, kulturarrangemang och egna aktiviteter som motsvarar ca 1 – 2 h i veckan (sammanlagt 10 – 11 h/vecka). 
Vadstena folkhögskola har sina lokaler i Charlottenborgs centrum samt Charlottenborgskyrkan. 

Vadstena äger undervisningen rum två eftermiddagar i veckan, måndagar och torsdagar kl. 12.30 – 17.00.

Ämnena varierar något år från år men ofta återkommande ämnen är: Historia, samhällsorientering, musikhistoria, hälsa, litteratur och livsåskådning.
Kursdeltagarnas bakgrund är mycket varierande, och det krävs inga förkunskaper för att delta i kurserna. Var och en är med sin unika bakgrund en resurs i sammanhanget och kan genom sitt deltagande berika lektionerna och de andra kursdeltagarna. Några skrivningar eller förhör förekommer inte, däremot frivilliga redovisningar, diskussioner, studiebesök och studieresor.

Övrigt i Vadstena

Alla studerande på skolan möts en eftermiddag i veckan för att göra en gemensam ”Bildningsresa”. Tillfället ger möjlighet för fler möten över kursgränserna och för att bilda oss i olika frågor. Ämnena som tas upp kan vara dagsaktuella händelser i vår omvärld, lokalt som globalt. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök. Det kan vara grupparbeten eller praktiska arbeten i t ex något hantverk.  

Klicka här för ansökan