Inträdeskrav: 18 år, historieintresse, erfarenhet av servicearbete och språkkunskaper utöver svenska och engelska är en merit.

Ansökan   
Du kommer att kallas till antagningsintervju i grupp.
Kursen har 20 platser.
Nästa kurs startar augusti 2018
Ansökan senast 15 april 2018

Bilderna till vänster är tagna av: Per Jonsson