Studerandeekonomi

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du betala för kost och logi samt vissa andra kringkostnader. Här på Vadstena folkhögskola sätter vi stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i paketet då du väljer att studera hos oss. Då måltiderna är en viktig del i skolans profil satsar vi väldigt mycket på att erbjuda bra mat i en trevlig miljö, bra mat som är lagad från grunden och av så mycket svenska råvaror vi bara kan. Exempel på vår matsedel hittar du här på vår hemsida. 

Internatstuderande (studerande som bor på skolan)
Skolan erbjuder enkelrum med egen dusch/wc samt måltider (frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan och kvällsmat fyra dagar i veckan). Du betalar för mat under de veckor som din kurs läses på skolan, alltså inte under längre lov. Hyreskostnad för rummet betalar du för hela läsåret med undantag för jul- och sommarlov (på sommarlovet har du ej tillgång till rummet). Höstterminen 2018 är snittpriset 730 kr/vecka för mat och 610 kr/vecka för boende (med jullovet borträknat). Kostnad för kurslitteratur, material, eventuella resor m.m. tillkommer. Dessutom tillkommer en terminsavgift på 500 kr för gemensamma arrangemang, allmän service m.m.

Du ansvarar själv för att ordna med hemförsäkring.

Externatstuderande (studerande som inte bor på skolan)
Måltider (lunch samt för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan). Höstterminen 2018 är snittpriset 385 kr/vecka. Kostnad för kurslitteratur, material, eventuella resor m.m. tillkommer. Dessutom tillkommer en terminsavgift på 575 kr för gemensamma arrangemang, allmän service m.m.

Kostnader för läromedel mm
Läromedel under läsåret kostar ca 1500 kronor (kan variera mellan de olika linjerna). För textillinjen tillkommer materialkostnad enligt separat prospekt.

Vid enstaka hemstudiedagar o dylikt serveras ingen mat.

Mindre prisjusteringar kan förekomma inför ny termin.