Ansökan till:

Att leda ideella.

Du kan ansöka till våra linjer direkt här på hemsidan.
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Personuppgifter

Efternamn
Förnamn
Personnummer
Telefon
Adress
Postnr/postort

E-postadress

Önskar bo på skolan
Ja    Nej 

Faktureringadress

Att leda ideella medarbetare – några frågor att besvara i samband med ansökan till kursen

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kursdeltagarna ber vi dig som kyrkoherde/arbetsledare i församlingen att kort formulera dig kring följande frågor:

Beskriv nuläget och berätta om er vision kring arbetet med idealitet i församlingen.

Vi är nyfikna på varför församlingen vill skicka en medarbetare till kursen och vilken roll/mandat deltagaren har för att arbeta med utvecklingsarbetet kring idealitet i församlingen.

Finns det styrdokument eller inriktningsbeslut kring idealitet i församlingen. Om ja, beskriv kortfattat innehållet i dessa.

Ja:    Nej:

Att leda ideella medarbetare – några frågor till dig som vill gå kursen
För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kursdeltagarna ber vi dig att kort formulera dig kring följande frågor:

Vilken församling är du verksam i och vilken är din uppgift i församlingen?

Varför vill du gå kursen Att leda ideella medarbetare?

Vad hoppas du kursen ska ge dig i ditt arbete med idealitet i församlingen?